Privacyverklaring1. IDENTIFICATIE

De Zagerij
Westerstraat 182
1015 MR Amsterdam
Nederland

2. INFORMATIE EN TOESTEMMING

Door dit Privacybeleid te aanvaarden bevestigt de gebruiker dat hij geïnformeerd is en geeft hij zijn vrijwillige, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking door De Zagerij van zijn persoonsgegevens die hij verstrekt heeft op de website op dezagerij.com. De gebruiker moet dit Privacybeleid dat op een duidelijke en eenvoudige manier geschreven is, aandachtig lezen, zodat hij het volledig begrijpt en hij op vrije en vrijwillige basis kan beslissen of hij zijn persoonsgegevens aan De Zagerij wil verstrekken.

3. VEREISTE INZAKE DE VERSTREKKING VAN GEGEVENS

De gegevens die verzocht worden op de formulieren op de website moeten verplicht verstrekt worden Als deze gegevens niet verstrekt worden of niet correct verstrekt worden, kan het zijn dat ze niet behandeld worden.

4. VOOR WELKE DOELEN ZAL De Zagerij DE PERSOONSGEGEVENS VAN GEBRUIKERS VERWERKEN?

Gegevens die verstrekt zijn voor het maken van reserveringen, zowel via deze website als via email of telefoon voor reserveringen in het restaurant:5. MET WELKE ONTVANGERS ZULLEN DE GEBRUIKERGEGEVENS GEDEELD WORDEN ?

De gebruikergegevens zullen met geen enkele partij gedeeld worden door De Zagerij tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven door de gebruiker. (bijv. een nieuwsbrief)

6. BEWARING VAN GEGEVENS

Uw gegevens zullen voor de duur van de volgende termijn bewaard worden:

Gegevens die verstrekt zijn voor het maken van reserveringen, zowel via deze website als via email of telefoon voor reserveringen in het restaurant zullen bewaard worden voor de reservering en de duur van de verjaringstermijn voor juridische acties die eruit kunnen voortvloeien.

7. AANPSRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker:8. UITOEFENING VAN DE RECHTEN

Gebruikers kunnen te allen tijde en kosteloos naar De Zagerij schrijven via het contactformulier of via e-mail om:

9. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

De Zagerij zal de gegevens van gebruikers te allen tijde absoluut vertrouwelijk verwerken en zal ze geheimhouden in overeenstemming met de voorschriften van toepassing door de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen op basis van de staat van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze blootgesteld zijn, zodat de beveiliging van de gegevens gegarandeerd is en zodat onbevoegde wijzigingen, verlies, verwerking of toegang vermeden worden.